Fecha actualización:
  • Azken eguneratzea: 2006/12/11
Seleccione su idioma:

Datu babesa

gestorcontenidosim.gipuzkoa.net domeinurako bisita era anonimoan egiten da. Bakarrik zerbitzu batzuetara iristeko eman behar dituzte erabiltzaileek datu pertsonalak, kudeaketa edo izapidetze berezia eskatzen dutenetara heltzeko.

Direlako datuok Gipuzkoako Foru Aldundiak informatizaturik dituen fitxategietara bilduko ditu eta abenduaren 13ko 15/1.999 Lege Organikoan, Izaera Pertsonaleko Datuak Babestekoa, eta haiekin zerikusia duten xedapenetan ezarritakoaren arabera tratatuko ditu, eta halaber herri administrazioei aplikatzekoak zaizkien gainerako Arautegiaren arabera (biztanleen Erroldari dagozkionak, etab.)

Eskatutako datuak eman edo utziko dira aurrez interesdunak oniritzia ematen badu Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko Lege Organikoan xedatutakoaren arabera.

Gipuzkoako Foru Aldundiak fitxategi informatizatuetan jasoak dituen datu pertsonalen jabeek honako eskubide hauek dituzte:

  • Datu base horrekin Gipuzkoako Foru Aldundiak zein helburu lortu nahi dituen jakiteko.
  • Datu base automatizatuan beraren datuak sartzen ez uzteko.
  • Datu haietara edozein unetan sartzeko.
  • Haietan berari buruz agertutako datuak partzialki edo osoki aldatzeko edo ezeztatzeko.

Hori guztia Legean aurreikusia dagoen bezala, fitxategiaren ardura duen organoari zuzenduta, hain justu helbide honetara:
      Gipuzkoako Foru Aldundia / Diputación Foral de Gipuzkoa
                                           Plaza Gipuzkoa s/n.
                                  20004 Donostia-San Sebastián
                                                      Gipuzkoa

Izaera pertsonaleko datuei buruz Gipuzkoako Foru Aldundiak konpromisoa hartzen du sekretutasuna gordetzeko eta asmoa azaltzen du haien segurtasuna bermatzeko hartu behar diren neurriak hartzeko eta haien aldatze, galtze edo baimenik gabeko sarbideak galarazteko, teknologiaren eta pilaturiko datuen izaera aintzat harturik haiek izan ditzaketen arriskuak naturari egoztekoak izan edo gizakiari.

Gipuzkoako Foru Aldundiak ez ditu salduko, ez alokatuko edo hirugarren pertsonen esku utziko web orriaren bisitariek emandako datu pertsonalak.
Informazio hau ez da marketing zuzena egiteko erabiliko, aurrez jakinarazi eta hartarako interesdunaren berariazko baimena lortu gabe.

Gipuzkoako Foru Aldundiak informazio hau erabili ahal izango du argitalpenak, harpidetzak edo beste era bateko gutunak eta e-mailak edo mezu elektronikoak bidaltzeko erakunde, zerbitzu eta jarduera publikoei buruzko informazioa denean.


| © 2007 IZFE S.A. | Telefonoa:943 11 28 12, Faxa:943 32 10 23